Dosad izvršeno gotovo 20 kilometara radova na sustavu odvodnje

Nakon ljetne obustave radovi na projektu Sustav odvodnje otpadnih voda Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica, Selce uskoro ponovno kreću u punom intezitetu.

Dosada je izvršeno gotovo 20 kilometara radova na sustavu odvodnje te preko 2 kilometra na sustavu vodoopskrbe.

Na području provedbe projekta koji obuhvaća naselje Crikvenicu, Selce i Dramalj završeno je gotovo 13 kilometara radova na sustavu odvodnje, izvršeno je snimanje preko 4,5 kilometara sustava te je asfaltirano preko 9 kilometara prometnica. Izgrađeno je 336 kućnih priključnih okana i napravljena su 352 priključka. U sklopu rekonstrukcije i izgradnje vodoopskrbne mreže na ovom području izvršeni su radovi u duljini od 1.173 metra. Na sustavu odvodnje predviđenom za sanaciju obavljena je CCTV video inspekcija i visoko tlačno čišćenje na preko 9 kilometara cijevi.

U naseljima Novi Vinodolski i Povile završeni su radovi na više od 6,5 kilometara sustava odvodnje, snimljeno je 1.088 metara sustava te je asfaltirano preko 2,5 kilometara prometnica. Izgrađeno je 65 kućnih priključnih okana i 80 priključaka. Rekonstruirano je ili izgrađeno preko 867 metara sustava vodoopskrbe. Na sustavu odvodnje predviđenom za sanaciju obavljena je CCTV video inspekcija i visoko tlačno čišćenje na preko 10 kilometara cijevi.

U proteklom razdoblju isporučena je gotovo sva oprema obuhvaćena ovim Ugovorom što uključuje dva specijalna vozila za čišćenje i odštopavanje cjevovoda kapaciteta 8m3 i 3 m3, specijalno vozilo za pražnjenje septičkih jama, kombi vozilo opremljeno CCTV kamerom za kontrolu cjevovoda, kombinirani rovokopač ukupne mase 8 T sa kompletnim priborom, teretno vozilo nosivosti do 3,5 T, dva vozila a prijevoz radnika, prijenosne agregate snage 100 i 30 kVa , pokretne potopne crpke za ispumpavanje u slučaju intervencija te opremu za rad na siguran način.

U svibnju ove godine potpisan je i Ugovor o nabavi opreme geografskog informacijskog sustava (GIS) vrijedan preko 1.5 milijuna kuna s uključenim stavkama implementacije i instalacije što uključuje servere, radne stanice s pripadajućim pisačima i GPS uređajima, softverski paket, obuku osoblja, unos podataka u GIS, naknadno geodetsko snimanje 355 kilometara mreže vodoopskrbe i odvodnje te nadopunu i korekciju podataka nakon geodetskog snimanja.

Ovim projektom, vrijednim gotovo 460 milijuna kuna, poboljšat će se odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda te vodoopskrba s ciljem očuvanja mora i vodnih resursa. Projekt se provodi na području Grada Crikvenice i Grada Novog Vinodolskog, odnosno u naseljima Dramalj, Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski, i Povile.

Vrijednost projekta “Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce„  iznosi više od 459 milijuna kuna. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi preko 71%, dok će se ostatak financirati nacionalnim sredstvima i lokalnom komponentom.