GIS softverski paket za sustav vodoopskrbe i odvodnje implementiran u VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.

U sklopu projekta Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce, na temelju provedenog postupka javne nabave VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. i GDi d.o.o. sklopili su 12.05.2021. UGOVOR O ISPORUCI OPREME ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE, Grupa 3: Nabava i implementacija GIS-a, Br. ugovora: 2107/02-14-21-518, vrijednost ugovora 1.555.028,46 kn (bez PDV-a).

Ugovoreni GIS softverski paket je isporučen i implementiran u VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.

Osnovni cilj implementiranog GIS softverskog paketa za sustav vodoopskrbe i odvodnje je minimizirati operativne troškove, optimizirati upravljanje procesima koji se odnose na upravljanje imovinom, održavanje imovine i upravljanje rizicima.

Sustavom je omogućen:

→           pregled prostornih slojeva (elemenata vodoopskrbnog sustava)

→           pregled njihovih atributa i tracing (traženje zona zatvaranja zasuna)

→           prilikom kvara, traženje uzvodnog zasuna

→           izrada popisa korisnika koji ostaju bez vode

→           nadzor gubitaka vode

→           razni indikatori curenja

→           statistički podaci po DMA zonama i datumu

→           prikaz prostornih podataka

→           pretraživanje po upitu

→           kartografska podloga

→           mjerenje

→           upravljanje imovinom

→           upravljanje radnom snagom

→           praćenje vozila

GIS Softverski paket omogućuje brzo i učinkovito stvaranje digitalnih blizanaca imovine koji predstavljaju jedinstvenu kontaktnu točku za sva buduća predviđanja i odluke. Predstavlja sve ključne poslovne funkcionalnosti za upravljanje radnim zadacima na terenu poput isporuka, terenskog rada ili otklanjanja kvara na terenu na sustavima vodoopskrbe i odvodnje te nudi nadzor i praćenje gubitaka vode u realnom vremenu.

Osim toga sadrži lokacijske, topološke i funkcijske parametre mreže vodoopskrbe i odvodnje u desktop okruženju unutar računalne mreže te na web platformi za potrebe terenskog rada i dijeljenja podataka izvan računalne mreže. Omogućava modeliranje svih komponenti koje čine vodoopskrbni sustav – poput cijevi, ventila, zona, uređaja i krugova, sa svim potrebnim atributima.

Sustav za praćenje vozila koji je sastavni dio rješenja daje informacije o trenutnim pozicijama i stanjima vozila koje Naručitelju omogućuje uvid u lokaciju vozila u realnom vremenu, način i stupanj izvršavanja zadataka pojedinog vozila s prikazom ruta u prostoru (GIS) temeljem uređaja koji su ugrađeni u vozila.

Taj sustav dodatno omogućuje uvid u informaciju o trenutnoj poziciji vozila, prikazuje povijest kretanja vozila na karti te nudi brojne izvještaje kojima se mogu detaljnije analizirati prikupljeni podaci o kretanju vozila.