Informacije o lokacijama radova koji počinju ovog tjedna

Ovog tjedna počinju radovi na lokacijama Benići, Ulica Put Dolca, Marušićev zajam, ulica Ladvić, Sopaljska. Također kreće sanacija kanalizacijskog sustava na lokacijama Strossmayerovo šetalište te ulica kralja Tomislava i ulica Ivana Skomerže. 

Više informacija donosimo u tekstu.

U sklopu projekta Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce izvođač radova planira 13.2.2023. godine započeti s radovima na području Grada Crikvenice – Područje A9 Benići, Kolektori K-6 i K-6.1, ulica Put Dolca i Marušićev zajam. Planirani završetak za navedenu dionicu je 14.4.2023. godine. 

U istom razdoblju do 14.3.2023. godine odvijat će se radovi na kolektorima K-3.1 i K-3.3 u ulici Ladvić. 

Planirano je izvođenje radova i na području A6-Sopaljska, kolektor K-1 (duž ulice put Sopaljske od kućnog broja 27a do križanja sa Županijskom cestom 5091 ulica kralja Tomislava). 

Za potrebe izvođenje radova predmetna dionica zatvara se za promet motornih vozila osim za stanare i hitne službe. Planirani završetak za navedenu dionicu je 15.4.2023. godine. 

Također, od 13.2.2023. godine planirani su radovi sanacije kanalizacijskog sustava metodom bez iskopa na kolektorima K3.1 (Strossmayerovo šetalište), K-4 (ulica kralja Tomislava, ŽC5091) i K4.1 (ulica Ivana Skomerže). 

Za potrebe izvođenja radova na kolektoru K4 (ŽC5091 od križanja s ulicom braće Buchoffer do križanja s Vinodolskom ulicom) uvodi se privremena regulacija naizmjeničnog odvijanja prometa korištenjem svjetlosne signalizacije prema na slici prikazanoj shemi. Radovi na navedenom kolektoru izvodit će se do 20.2.2023. godine.

Dionicu za izvođenje radova na kolektoru K3.1 u Strossmayerovom šetalištu potrebno je u cijelosti zatvoriti za promet zbog nemogućnosti izvođenja radova u jednom traku. Privremena prometna regulacija za vrijeme izvođenja radova (kao i obilazni pravci ) prikazani su na slici. 

Dionicu izvođenja radova na kolektoru K4.1 u ulici Ivana Skomerže potrebno je u cijelosti zatvoriti za promet zbog nemogućnosti izvođenja radova u jednom traku. Privremena prometna regulacija za vrijeme izvođenja radova (kao i obilazni pravci) prikazana je na slici. 

Radovi će se izvoditi sukcesivno po dionicama u periodu od 8:00 do 18:00 sati svakog dana.

Molimo sve građane da kod izvođenja predmetnih radova poštuju privremenu prometnu regulaciju te zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju.