Isporučeno transportno vozilo

U okviru provedbe projekta isporučeno je transportno vozilo nosivosti veće od 3.5 tone s kranskom dizalicom. Osim za održavanje sustava služit će i za prijevoz vode budući da ima spremnik zapremine 7.5 m3. Vrijednost ovog vozila je veća od milijun i pol kuna, a ukupna vrijednost opreme za održavanje sustava koja će se nabaviti u sklopu projekta iznosi gotovo 17 milijuna kuna.

Osim isporuke ovog vozila, Ugovorom su obuhvaćeni i nabavu specijalnih vozila za čišćenje i odštopavanje cjevovoda – Kanal Jet i to velikog vozila kapaciteta 8 m3 i manjeg vozila za nepristupačne ulice i stare gradske jezgre kapaciteta 3 m3, specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama, kombi vozilo opremljeno CCTV kamerom za kontrolu cjevovoda, kombinirani rovokopač ukupne mase 8 T sa kompletnim priborom (tandem prikolica, hidraulični čekić, razne korpe), teretno vozilo nosivosti do 3,5 T, dva vozila za prijevoz radnika, prijenosni agregati na prikolici snage 100 i 30 kVA, pokretne potopne crpke za ispumpavanje u slučaju intervencija te oprema za rad na siguran način.

Ukupna vrijednost projekta “Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce„  iznosi 459.545.345,35 kuna, od čega prihvatljivi troškovi iznose 367.636.276,28 kuna. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 261.119.567,03 kuna, odnosno 71,02%, dok će se ostatak od 106.516.709,25 kuna financirati nacionalnim sredstvima i lokalnom komponentom.

Cilj ovog projekta je usklađivanje aglomeracije Novi Vinodolski-Crikvenica-Selce s Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (98/83/EC) i s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Projekt obuhvaća izgradnju 57 kilometara kanalizacijske mreže, rekonstrukciju više od 20 kilometara kanalizacijske mreže, izgradnju 13 crpnih stanica, rekonstrukciju 11 crpnih stanica, izgradnju 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) II. stupnja pročišćavanja –  UPOV Crikvenica kapaciteta 31.500 ES-a  i UPOV Novi Vinodolski kapaciteta 12.000 ES-a, izgradnju postrojenja za sušenje mulja te izgradnju 3 kilometra nove vodoopskrbne mreže i rekonstrukciju preko 13 kilometara postojeće vodoopskrbne mreže.