Javno predstavljanje projekta s komponentama izgradnje

Javno predstavljanje projekta s komponentama izgradnje na kojem će se predstaviti trenutne aktivnosti na projektu Sustav odvodnje otpadnih voda Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce će se održati u:

četvrtak, 31. ožujka 2022. godine,

u 11:00 sati u Gradskoj vijećnici grada Novog Vinodolskog,

Trg Vinodolskog zakona 1

Projekt Aglomeracija Novi Vinodolski Crikvenica i Selce stigao je do važnih razina provedbe aktivnosti projekta u zajednici. Kojim tijekom će ići daljnje aktivnosti, građevinske i operativne, gdje će se odvijati i nešto više o važnoj značajci uspješne realizacije projekta – Uređajima za pročišćavanje otpadnih voda – govorit će članovi uprave VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Veselko Mutavgjić i Igor Uremović, voditelj projekta Miljenko Čupić te gradonačelnik Novog Vinodolskog Tomislav Cvitković. Nakon Javnog predstavljanja projekta s komponentama izgradnje, organiziran je posjet gradilištu u gradu Crikvenici na adresi Nike Veljačića 3 (Autobusni kolodvor).

Projekt „Sustav odvodnje otpadnih voda: Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica, Selce“ sufinanciran je sredstvima Europske unije u okviru OP za konkurentnost i koheziju 2014.-2020., njegova ukupna vrijednost „ iznosi 459.545.345,35 kuna, od čega prihvatljivi troškovi iznose 367.636.276,28 kuna. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 261.119.567,03 kuna, odnosno 71,02%, dok će se ostatak od 106.516.709,25 kuna financirati nacionalnim sredstvima i lokalnom komponentom.

Realizacija projekta obuhvaća izgradnju 57 kilometara kanalizacijske mreže, rekonstrukciju više od 20 kilometara kanalizacijske mreže, izgradnju 13 crpnih stanica, rekonstrukciju 11 crpnih stanica, izgradnju 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) II. stupnja pročišćavanja – UPOV Crikvenica kapaciteta 31.500 ES-a i UPOV Novi Vinodolski kapaciteta 12.000 ES-a, izgradnju postrojenja za sušenje mulja te izgradnju 3 kilometra nove vodoopskrbne mreže i rekonstrukciju preko 13 kilometara postojeće vodoopskrbne mreže.

Cilj provedbe ovog projekta je poboljšanje postojećeg sustava odvodnje i vodoopskrbe na području aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce, kroz uspostavu funkcionalnog sustava odvodnje i propisanog priuštivo učinkovitog pročišćavanja otpadnih voda, smanjenje gubitaka na vodoopskrbnom sustavu te povećanja broja stanovnika priključenih na sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uz zaštitu mora i priobalnog područja.