Jesenski zamah radova na projektu „Sustav odvodnje otpadnih voda:  Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“

Igor Uremović

U Gradskoj vijećnici grada Novog Vinodolskog, član Uprave VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Igor Uremović te voditelj projekta Miljenko Čupić predstavili su dosadašnju realizaciju radova u okviru projekta „Sustav odvodnje otpadnih voda: Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“ te najavili planove za naredno razdoblje. Nakon usmenog predstavljanja, uslijedio je posjet gradilištu na lokaciji kanala uz D8 na poziciji kolektora K-1.3 i K-1 na adresi 19. DALMATINSKE DIVIZIJE 41, Povile, kako bi se uzvanike i predstavnike medija uputilo u stanje stvari na terenu.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.-2020., a provodi se u svrhu poboljšanja sustava odvodnje, vodoopskrbe i pročišćavanja otpadnih voda u cilju zaštite vodnih resursa Republike Hrvatske te zaštite okoliša.

Član Uprave VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Igor Uremović je podsjetio da se bez pretjeranog uveličavanja, radi o generacijskom projektu koji, uz važnu komponentu zaštite okoliša te očuvanja kvalitete mora, donosi i razvojne mogućnosti za ovaj kraj. Njegovi benefiti su dalekosežni te od posebnog značaja za one ljude kojima ne funkcionira interni sustav odvodnje, odnosno sabirne i septičke jame.

Trebamo još godinu dana da završimo sa svim ovim “širokim radovima” koji su aktivni i odrađuju se solidnim tempom na cijelom terenu, a cilj je odraditi većinu fizičkog posla do iduće turističke sezone.

Provedbom projekta poboljšat će se postojeći sustav odvodnje i vodoopskrbe na području aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce, kroz uspostavu funkcionalnog sustava odvodnje i propisanog priuštivo učinkovitog pročišćavanja otpadnih voda, smanjenje gubitaka na vodoopskrbnom sustavu te povećanja broja stanovnika priključenih na sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 460 milijuna kuna te se 71% ukupno prihvatljivih troškova financira EU bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda dok se ostatak financira nacionalnim sredstvima i lokalnom komponentom (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 10,6%, Hrvatske vode 10,6% i lokalna komponenta 7,8%).

Miljenko Čupić

Voditelj ovog projekta od velikog značaja za lokalnu zajednicu, koji je ujedno i jedan od većih projekata iz vodnog sektora na razini države, Miljenko Čupić, u svom izlaganju je naglasak stavio na javnosti uvijek zanimljive brojke:

Što se tiče do sada izvedenih radova podaci su zaključno s mjesecom 09/22 sljedeći:

•            financijska realizacija – 160.969.637,68 kn (~62%)

•            fizička realizacija:

odvodnja 37.489 m (~67%),       vodoopskrba 8.756 m (~60%)

Ugovor o nabavi opreme – provodi se kroz tri grupe:

•            G1 – vozila za održavanje sustava                          realizacija 100% (~6,1 mil. kn)

•            G2 – dodatna oprema za održavanje                    realizacija 100% (~7,5 mil. kn)

•            G3 – GIS                                                                      realizacija  ~85% (~1,5 mil. kn)

Građanima je i ovom prilikom iskazana zahvalnost na strpljenju i razumijevanju. To je njihov ulog za kvalitetniju i ekološki prihvatljiviju budućnost.