Projekt „Sustav odvodnje otpadnih voda: Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica, Selce“ sufinanciran je sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.-2020., a provodi se u svrhu poboljšanja sustava odvodnje, vodoopskrbe i pročišćavanja otpadnih voda u cilju zaštite vodnih resursa Republike Hrvatske te zaštite okoliša.

Provedbom ovog projekta poboljšat će se postojeći sustav odvodnje i vodoopskrbe na području aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica, Selce kroz uspostavu funkcionalnog sustava odvodnje i propisanog učinkovitog pročišćavanja otpadnih voda. Doći će do smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom sustavu te povećanja broja korisnika priključenih na sustave odvodnje, vodoopskrbe i pročišćavanja otpadnih voda. Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce čine gradovi Novi Vinodolski i Crikvenica te naselje Selce.