Obavijest o snimanju elemenata sustava odvodnje i vodoopskrbe

U sklopu projekta Sustav odvodnje otpadnih voda Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce, u okviru Ugovora nabava i implementacija geografskog informacijskog sustava, na terenu se vrše aktivnosti položajnog i visinskog snimanja svih elemenata sustava odvodnje i vodoopskrbe s prikupljanjem osnovnih atributa o svim linijskim i točkastim objektima.

Snimanje se vrši na cjevovodima odvodnje u dužini od 80 km (materijal, profili i sl.) te pripadajućim oknima (položaj, dimenzije, fotografija makro/mikrolokacija) u količini od 2.300 kom., pumpnim stanicama ukupno 14 kom. te cjevovodima vodoopskrbe u dužini od 275 km (materijal, profili i sl.) uz kućne priključke (položaj, slika makro/mikrolokacije) 19.000 kom. (20.054 kom. sa sekundarnim vodomjerima u stanovima), hidrantima 1.210 kom. (položaj, slika makro/mikrolokacije), oknima, zasunskim, zračnim ventilima 900 kom. (položaj, dimenzije, montažerski nacrt, fotografija makro/mikrolokacija), zasunima / zatvaračima 480 kom., reducir stanicama (položaj, dimenzije, montažerski nacrt, fotografija makro/mikrolokacija) 70 kom., pumpnim stanicama 15 kom. (položaj, dimenzije, montažerski nacrt, fotografija makro/mikrolokacija) te vodospremama 37 kom. + 6 prekidnih komora (položaj, fotografija makro/mikrolokacija). Završetak snimanja predviđa se za lipanj 2022. godine.

Unaprijed se zahvaljujemo građanima na razumijevanju i strpljenju prilikom izvođenja navedenih opsežnih aktivnosti te molimo povećanu opreznost u prometu zbog čestog vršenja navedenih aktivnosti na prometnicama.