Obavijest za građane – 21.10. počinju radovi na kolektoru K10 u Ulici Slavka Jeličića u naselju Selce

U sklopu projekta Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce početak radova na kolektoru K10 u Ulici Slavka Jeličića u naselju Selce planiran je za 21.10.2022. godine. Radovi će se odvijati na dijelu ceste ŽC 5092 u naselju Selce, na dijelu ulice Trg palih boraca i nastavno Ulicom Slavka Jeličića, na dijelu od spoja sa ulicom Šetalište Ivana Jeličića do križanja sa Ulicom maršala Tita.

Kako je na predmetnoj dionici javne ceste kolnik nedovoljne širine za prolaz vozilima uz radno vozilo i uspostavljen je jednosmjerni režim prometovanja predmetnim dijelom ulice, privremeno će se preusmjeriti promet preko ulice Šetalište Ivana Jeličića i nastavno ulicama kroz naselje do javne ceste. Izvođač radova će postaviti privremenu prometnu signalizaciju i putokaze obilaska sukladno prometnom projektu za vrijeme izvođenja radova.

Prema dinamici radova, planirano je izvođenje radova kroz 3 radna dana u vremenu od 8.00 do 18.00 sati.

Privremeno zauzeće dijela kolnika javne ceste kao i radovi na prespoju kolektora (K-10) u križanju sa Ulicom maršala Tita te uspostava privremenog režima odvijanja prometa može trajati do planiranog roka izvršenja radova, tj. do 7. prosinca 2022. godine uključujući asfaltiranje kolnika i obnovu horizontalne signalizacije (oznake pješačkih prijelaza).

Molimo sve građane da kod izvođenja predmetnih radova poštuju privremenu prometnu regulaciju te zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju.