OBAVIJEST ZA GRAĐANSTVO

Od 5.12. 2022. do 5.5.2023. radovi na području Benići

U sklopu projekta Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce u razdoblju od 05.12.2022. do 05.05.2023. godine izvođač radova planira radove na području A9 – Benići, kolektori K-2 i K-2.1 (Donja draga).

Za navedene radove izrađeni su projekti privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Zauzeće kolnika vršit će se prema napredovanju radova povremenim izmještanjem branika i zaštitne ograde. Po potrebi za osiguranje pješačkih prilaza objektima izvršit će se zatrpavanje dijelova ili rova u cijelosti na dijelu dionice gdje su položene instalacije ili izvesti mostić za prijelaz preko rova. Za vrijeme izvođenja radova izvođač radova će osigurati kolni prilaz interventnim vozilima i po potrebi u slučaju intervencije izvršiti zatrpavanje rova.

Molimo sve građane da kod izvođenja predmetnih radova poštuju privremenu prometnu regulaciju te zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju.