Obavijest za građanstvo – početak radova na kolektoru K11 u Ulici Rade Končara

U sklopu projekta Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce početak radova na kolektoru K11 u Ulici Rade Končara u naselju Selce planiran je za 26.10.2022. godine te je predviđeno trajanje radova do 05.11.2022. godine.

Planirani su radovi sanacije kanalizacijskog sustava metodom bez iskopa u dijelu Ulice Rade Končara koja se na sjevero-zapadu priključuje na Ulicu maršala Tita.

Izvođač radova će postaviti privremenu prometnu signalizaciju i putokaze obilaska sukladno prometnom projektu za vrijeme izvođenja radova (u privitku).

Lokalno stanovništvo se preusmjerava na korištenje okolnih ulica za potrebe parkiranja.

Molimo sve građane da kod izvođenja predmetnih radova poštuju privremenu prometnu regulaciju te zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju.