Obavijest za medije

U srijedu, 26. listopada 2022. godine, u 11:00 sati u prostoru Gradske vijećnice u Novom Vinodolskom, Trg Vinodolskog zakona 1, održat će se konferencija za medije i uzvanike na kojoj će se predstaviti tijek radova na projektu Sustav odvodnje otpadnih voda Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce.

Predstavnicima medija obratit će se član Uprave VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Igor Uremović te voditelj projekta Miljenko Čupić.
Nakon konferencije uslijedit će obilazak gradilišta na lokaciji: 

Lokacija 1: Lokacija kanala uz D8 na poziciji kolektora K-1.3 i K-1 na adresi 19. DALMATINSKE DIVIZIJE 41, Povile

Projekt Sustav odvodnje otpadnih voda Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce obuhvaća izgradnju 57 kilometara kanalizacijske mreže, rekonstrukciju više od 20 kilometara kanalizacijske mreže, izgradnju 13 crpnih stanica, rekonstrukciju 11 crpnih stanica, izgradnju 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) II. stupnja pročišćavanja – UPOV Crikvenica kapaciteta 31.500 ES-a i UPOV Novi Vinodolski kapaciteta 12.000 ES-a, izgradnju postrojenja za sušenje mulja te izgradnju 3 kilometra nove vodoopskrbne mreže i rekonstrukciju preko 13 kilometara postojeće vodoopskrbne mreže.

Ukupna vrijednost projekta “Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce„ iznosi 459.545.345,35 kuna, od čega prihvatljivi troškovi iznose 367.636.276,28 kuna. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 261.119.567,03 kuna, odnosno 71,02%, dok će se ostatak od 106.516.709,25 kuna financirati nacionalnim sredstvima i lokalnom komponentom. Korisnik je VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.