Održava se tiskovna konferencija povodom realizacije sekundarnih ugovora i budućih planova

Tiskovna konferencija će se održati u

srijedu, 18. svibnja 2022. godine,

u 11:00 sati u Gradskoj vijećnici grada Crikvenice,

Vinodolska ulica 1.  

Na tiskovnoj konferenciji sudionici će govoriti o do sada realiziranim fazama projekta, sekundarnim ugovorima, budućim planiranim zahvatima te konačnim ciljevima.

Govornici na tiskovnoj konferencije će i ovom prigodom biti članovi uprave VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Veselko Mutavgjić i Igor Uremović te voditelj projekta Miljenko Čupić.  

Cilj provedbe ovog projekta je poboljšanje postojećeg sustava odvodnje i vodoopskrbe na području aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce, kroz uspostavu funkcionalnog sustava odvodnje i propisanog priuštivo učinkovitog pročišćavanja otpadnih voda, smanjenje gubitaka na vodoopskrbnom sustavu te povećanja broja stanovnika priključenih na sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uz zaštitu mora i priobalnog područja.

Ključne informacije o projektu:

Realizacija projekta „Sustav odvodnje otpadnih voda: Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica, Selce“ obuhvaća izgradnju 57 kilometara kanalizacijske mreže, rekonstrukciju više od 20 kilometara kanalizacijske mreže, izgradnju 13 crpnih stanica, rekonstrukciju 11 crpnih stanica, izgradnju 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) II. stupnja pročišćavanja – UPOV Crikvenica kapaciteta 31.500 ES-a i UPOV Novi Vinodolski kapaciteta 12.000 ES-a, izgradnju postrojenja za sušenje mulja te izgradnju 3 kilometra nove vodoopskrbne mreže i rekonstrukciju preko 13 kilometara postojeće vodoopskrbne mreže.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru OP Konkurentnost i koheziju 2014.-2020., njegova ukupna vrijednost iznosi 459.545.345,35 kuna, od čega prihvatljivi troškovi iznose 367.636.276,28 kuna. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 261.119.567,03 kuna, odnosno 71,02%, dok će se ostatak od 106.516.709,25 kuna financirati nacionalnim sredstvima i lokalnom komponentom.