Predstavljanje projekta u dvije osnovne i jednoj područnoj školi

Predstavnici VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. su jučer posjetili dvije osnovne škole i jednu područnu školu kako bi djeci predstavili projekt “Sustav odvodnje otpadnih voda: Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce”.

Budući da se radi o generacijskom projektu važno ga je približiti svima na način koji je svakom od uzrasta najprihvatljiviji. Zato su za najmlađe sugrađane pripremljene prezentacije koje su ih potaknule na interakciju. Sudeći po njihovim reakcijama, bilo im je zanimljivo te su svojim komentarima i pitanjima iznenadili i predavače i svoje učitelje. Učenicima je podijeljen i promo materijal za kojeg su učitelji najavili da će ga koristiti u nastavi i pratiti daljnji razvoj projekta.

Ovom prigodom zahvaljujemo ravnatelju osnovne škole Ivana Meštrovića u Novom Vinodolskom, ravnateljici osnovne škole Zvonka Cara u Crikvenici te učiteljicama u područnoj školi Selce na toplom dočeku i ugodnoj atmosferi.