Prikaz trenutnih otvorenih gradilišta na području NCS za travanj 2022. godine

U tijeku su građevinski radovi na prometnim lokacijama koji će se odvijati od travnja do lipnja.

Koji tip građevinskog rada i na kojoj točno lokaciji (kućnom broju) će se odvijati i kada, saznajte u sljedećim tablicama: