Projektom od gotovo pola milijarde kuna poboljšat će se sustav voda i zaštite okoliša, te unaprijediti kvaliteta života građana na području aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce

U dvorani Zora u gradu Crikvenici, članovi uprave VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Veselko Mutavgjić i Igor Uremović, voditelj projekta Miljenko Čupić te gradonačelnik Crikvenice Damir Rukavina predstavili su projekt „Sustav odvodnje otpadnih voda – aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“. Na konferenciji su, osim projekta, predstavljeni i dobri primjeri prakse projekata iz unapređenja vodokomunalne infrastrukture Republike Hrvatske.

Projekt „Sustav odvodnje otpadnih voda: Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“ sufinanciran je sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.-2020., a provodi se u svrhu poboljšanja sustava odvodnje, vodoopskrbe i pročišćavanja otpadnih voda u cilju zaštite vodnih resursa Republike Hrvatske te zaštite okoliša.

“Nakon ljetne stanke, iskoristili smo priliku da predstavimo projekt koji je trenutno na oko 35% posto izvršenih radova na kolektorima i mreži te u postupku nabave za izgradnju četiri crpne stanice i dva uređaja za pročišćavanje vode. Naš cilj kroz mjesec dana je krenuti u završni dio projekta i smanjiti prisutnost na gradskim cestama te tim putem olakšati građanima prolazak, ali i smanjiti utjecaj na okoliš.“, izjavio je član Uprave VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Veselko Mutavgjić.

Projekt je usmjeren na poboljšanje sustava upravljanja vodama s ciljem osiguranja odgovarajuće pitke vode i zaštite stanja voda, a njegova vrijednost je skoro 460 milijuna kuna od kojih je 71% ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt. Ostatak će se financirati nacionalnim sredstvima i lokalnom komponentom.

“Ovaj projekt je jedan izazov koji traje od 2015. godine, jer prije radova prethodio je veliki administrativni proces zahvaljujući kojem pazimo na svaki operativni detalj s ciljem osiguranja maksimalne kvalitete projekta. Ključna činjenica je da kroz ovaj projekt štitimo okoliš, a najvažniji utjecaj je povećanje kvalitete našeg mora.”, rekao je član Uprave VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Igor Uremović.

Osim rekonstrukcije postojećih, uz izgradnju sustava odvodnje izgradit će se novi kanali s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je procesno postrojenje u kojem se otpadne vode pročišćavaju mehaničko-biološkim postupkom. Postupkom prikupljanja otpadnih voda osigurat će se pitka voda, zaštititi podzemne vode te povećati učinkovitost pročišćavanja sustava vode.

“Ponosan sam što je dosadašnji tijek projekta prošao bez ikakvih ispravaka. Sljedeća razina projekta počet će vrlo skoro, a ta će razina na oba područja unutar aglomeracije, Novi Vindoloski i Crikvenica i Selce, osigurati mrežu odvodnje od 77km te više od 16km vodoopskrbne mreže za lokalnu zajednicu.”, komentirao je voditelj projekta Miljenko Čupić.

Zašto je ovaj projekt važan za zajednicu?

Pored osiguranja pitke vode, projekt će unaprijediti sigurnost i učinkovitost sustava javne odvodnje te povećati broj stanovnika priključenih na sustave odvodnje i vodoopskrbe, uz uvođenje ekonomske cijene vode. Sustav pročišćavanja otpadnih voda osigurat će i zaštitu ekosustava priobalnog mora i njegovu čistoću.

“Naše je more izuzetno čisto, no revitalizacijom sustava odvodnje otpadnih voda na području ove aglomeracije maksimalno ćemo očuvati našu zajednicu i prirodu oko nje. Materijali koje koristimo u realizaciji projekta su stvoreni kako bi sačuvali okoliš, a naši gradovi će nakon provedenog projekta dobiti još jednu zvjezdicu kao turističko središte.”, izjavio je gradonačelnik grada Crikvenice, Damir Rukavina.