Radovi na kolektoru K-20 u Dramlju

Danas će zbog izvođenja radova na kolektoru K-20 u Dramlju, Zagrebačka ulica između kb.16 i kb.20, za promet biti zatvoren put koji povezuje Vukovarsku ulicu i ul. Milovana Mužćevića.