Radovi na području A4 Duga kolektor K-4.3

U sklopu projekta „Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“ izvođač radova planira započeti sa radovima na iskopima i polaganju cjevovoda na području Grada Crikvenice – područje A4 Duga kolektor K-4.3 R05-RO013 (pješački prolaz Vukovarska ulica-Ulica Marka Marulića). Planirano trajanje radova je od 13.12.2023. do 23.12.2023. godine.

Osoba za kontakt na navedenom području izvođenja radova – poslovođa gradilišta Vilibald Mršić +385993842122.

Mole se svi građani da kod izvođenja predmetnih radova poštuju privremenu prometnu regulaciju te im se zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju.