Radovi pripreme za asfaltiranje i spajanja kanalizacije na kolektoru K-16 u Dramlju

Zbog izvođenja radova pripreme za asfaltiranje i spajanja kanalizacije na kolektoru K-16 u Dramlju, ulica Put obali u periodu od 29.05. do 02.06.2023. (na blagdan 30.05. radovi se neće izvoditi) dolazit će do privremenog zatvaranja prometa. Molimo građanstvo da koristi alternativne pravce.