U 27 mjeseci napravljeno je 63% radova na polaganju cjevovoda

Izvođenje radova na projektu „Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“ jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području Primorsko-goranske županije koji garantira ozbiljno povećanje kvalitete usluge prihvata otpadnih voda od kućanstva i privrede kao i pročišćavanje otpadnih voda i ispuštanja u more.

Paralelno sa zbrinjavanjem otpadnih voda poboljšava se i proširuje vodoopskrbna mreža te se ugrađuje i popravlja sva ostala infrastruktura koja je u doticaju s radovima na Aglomeraciji kroz ugovore drugih Izvođača i Naručitelja.

Uvijek iznova vrijedi istaknuti prednosti ovog projekta, a to su:

  1. povećanje kvalitete života u zajednici rješavanjem isključivanja septičkih jama
  2. unapređenje zaštite okoliša
  3. smanjenje zagađenja mora i povećanje kvalitete turističke ponude bez crnih točaka
  4. povećanje vrijednosti nekretnina
  5. povećanje kvalitete prostorno planske dokumentacije kroz izradu GIS-a i ubrzavanje administrativnih procedura prilikom budućih izgradnji i ulaganja
  6. oprema za održavanje sustava koja se nabavlja u sklopu ovog Projekta

Inženjer gradilišta g. Zoran Marasović (G.P.P. Mikić d.o.o.) dao je kratki osvrt na dosadašnju realizaciju:
Na datum 1.8.2022. godine, Ugovor je financijski na 61% realizacije, dok je praktično gledajući m’ položenog cjevovoda izvedeno 63%. Konkretno, u 27 mjeseci napravljeno je 63% radova na polaganju cjevovoda. Ukupno trajanje ugovora je 40 mjeseci uključujući i turističke sezone kad postoji zabrana radova. Dakle, Izvođač je u 67% proteklog vremena napravio 63% radova što su jako dobri pokazatelji s obzirom na pandemiju i izazove nedostatka radne snage na tržištu te naglog povećanja svih cijena, od cijene goriva do cijene građevinskog materijala. Izazovna je pak činjenica da Izvođač prilikom izvođenja radova nailazi na razne probleme koji usporavaju radove (arheološki nalazi, loše stanje ulica, problemi oborinske odvodnje i ostalo), ali rješavanjem navedenih problema dodatno se povećava kvaliteta infrastrukture što je još jedna prednost za cjelokupnu zajednicu“, zaključio je.