Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Razdoblje provedbe projekta (2020.-2023.).

Projekt „SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA: AGLOMERACIJE NOVI VINODOLSKI, CRIKVENICA, SELCE“
Vrijednost​

Ukupna vrijednost projekta:
459.545.345,35 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi:
367.636.276,28 kn
Sufinancirano sredstvima EU:
261.119.567,03 kn

Cilj

Poboljšanje odvodnje, pročišćavanje otpadnih voda te vodoopskrbe s ciljem očuvanja mora i vodnih resursa Republike Hrvatske te zaštite okoliša.

Rezultati​

Poboljšanje i proširenje postojećih sustava javne odvodnje i vodoopskrbe na području aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce kroz uspostavu funkcionalnog sustava odvodnje i propisanog priuštivo učinkovitog pročišćavanja otpadnih voda smanjenjem gubitaka na vodoopskrbnom sustavu te povećanjem broja stanovnika priključenih na sustave odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te vodoopskrbe.