Potpisan Ugovor o nabavi opreme za redovito održavanje sustava odvodnje u sklopu projekta Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica, Selce

U Novom Vinodolskom potpisan je Ugovor o nabavi dodatne opreme za redovito održavanje sustava odvodnje koji su potpisali član Uprave VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol Veselko Mutavgjić i Ivica Curać, predsjednik uprave tvrtke CNM & Co Jurdani, koja je dobavljač opreme.  Dio je to opreme koja je nabavljena u sklopu projekta „Sustav odvodnje otpadnih voda – aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“.

Ovaj Ugovor podijeljen je u dvije grupe i vrijedan gotovo 17 milijuna kuna. Njime je osigurana nabava vozila za održavanje sustava s pratećom opremom te dodatna oprema za održavanje sustava odvodnje.

Između ostalog sadržava nabavu specijalnih vozila za čišćenje i odštopavanje cjevovoda – Kanal Jet i to velikog vozila kapaciteta 8 m3 i manjeg vozila za nepristupačne ulice i stare gradske jezgre kapaciteta 3 m3, specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama, kombi vozilo opremljeno CCTV kamerom za kontrolu cjevovoda, kombinirano teretno vozilo sa izmjenjivom nadogradnjom (cisterna i sanduk) sa kranskom dizalicom, kombinirani rovokopač ukupne mase 8 T sa kompletnim priborom (tandem prikolica, hidraulični čekić, razne korpe), teretno vozilo nosivosti do 3,5 T, dva vozila za prijevoz radnika, prijenosni agregati na prikolici snage 100 i 30 kVA, pokretne potopne crpke za ispumpavanje u slučaju intervencija te oprema za rad na siguran način. Navedenom nabavom opreme koja će biti isporučena tijekom naredne godine, Društvo će gotovo udvostručiti svoje tehničke kapacitete u dijelu mehanizacije i time pružati još bolju i kvalitetniju uslugu.

„Projekt uključuje izgradnju i rekonstrukciju gotovo 80 kilometara javne odvodnje te 16 kilometara vodoopskrbne mreže s dva nova uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i novim postrojenjem za sušenje mulja te nabavu tehničke opreme i geografskog informacijskog sustava. Planirani završetak radova na cjelokupnom projektu je kraj 2023. godine,izjavio je član uprave VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Veselko Mutavgjić.

Ukupna vrijednost projekta “Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce„  iznosi 459.545.345,35 kuna, od čega prihvatljivi troškovi iznose 367.636.276,28 kuna. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 261.119.567,03 kuna, odnosno 71,02%, dok će se ostatak od 106.516.709,25 kuna financirati nacionalnim sredstvima i lokalnom komponentom.

Cilj ovog projekta je usklađivanje aglomeracije Novi Vinodolski-Crikvenica-Selce s Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (98/83/EC) i s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Projekt obuhvaća izgradnju 57 kilometara kanalizacijske mreže, rekonstrukciju više od 20 kilometara kanalizacijske mreže, izgradnju 13 crpnih stanica, rekonstrukciju 11 crpnih stanica, izgradnju 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) II. stupnja pročišćavanja –  UPOV Crikvenica kapaciteta 31.500 ES-a  i UPOV Novi Vinodolski kapaciteta 12.000 ES-a, izgradnju postrojenja za sušenje mulja te izgradnju 3 kilometra nove vodoopskrbne mreže i rekonstrukciju preko 13 kilometara postojeće vodoopskrbne mreže.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)