Odluka o poništenju natječaja za projektiranje, izgradnju i puštanje u rad UPOV-a, postrojenja za sušenje mulja i glavnih transportnih crpnih stanica

Naručitelj VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. je na temelju članka 357 st.1. ZJN 2016 proveo otvoreni postupak javne nabave čija je procijenjena vrijednost 117.133.525,00kn (bez PDV-a), s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave “Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a, postrojenja za sušenje mulja i glavnih transportnih crpnih stanica” u sklopu projekta “Sustav odvodnje otpadnih voda – aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce”.

Javno otvaranje ponuda obavljeno je 1.3.2021. u 12.00 sati.

U propisanom roku pristigla je jedna ponuda zajednice ponuditelja GH Holding d.o.o. , Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana, Slovenija I HIDROINŽENIRING d.o.o. Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija čija je cijena ponude iznosila 175.231.753,40kn (bez PDV-a).

Budući da cijena ponude prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva naručitelja, ponuda je temeljem čl.3. st.1.t.13 ZJN 2016 neprihvatljiva te se odbila sukladno čl. 295 st.1 ZJN 2016.

Budući da je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, a naručitelj nema osigurana sredstva, poništen je postupak javne nabave sukladno čl.298 st.1.t.9 ZJN 2016.

Plan je u roku od 120 dana od izvršnosti odluke o poništenju provesti novi postupak za isti ili sličan predmet nabave za koji se očekuje prispijeće većeg broja ponuda, a isto tako i prihvatljivija cijena gradnje.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)