U okviru Projekta aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce u tijeku su završne aktivnosti na asfaltiranju prometnica

U prostoru Gradske vijećnice Grada Novog Vinodolskog u četvrtak, 6. svibnja 2021. godine, gradonačelnik Velimir Piškulić, članovi Uprave VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol, Veselko Mutavgjić i Igor Uremović te Dorian Jurić iz tvrtke Eko-mlaz predstavili su trenutne aktivnosti na projektu „Sustav odvodnje otpadnih voda – aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“. Izvođač radova najavio je da se do kraja svibnja očekuje asfaltiranje lokacija obuhvaćenih projektom u Klanfarima, Kotorskoj ulici, Vinodolskoj ulici i ulici Hrusta u Crikvenici te na području Ričine i Povila u Novom Vinodolskom. Asfaltiranje područja šetališta braće Domjan na Kačjaku očekuje se do sredine lipnja.

Nakon održane tiskovne konferencije predstavljena je dosad isporučena oprema za redovito održavanje sustava odvodnje vrijedna gotovo 17 milijuna kuna te je organiziran obilazak lokacije gradilišta u Vinodolskoj ulici u Crikvenici gdje je prezentiran operativni status projekta.

Projekt „Sustav odvodnje otpadnih voda: Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“ sufinanciran je sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.-2020., a provodi se u svrhu poboljšanja sustava odvodnje, vodoopskrbe i pročišćavanja otpadnih voda u cilju zaštite vodnih resursa Republike Hrvatske te zaštite okoliša.

„Projekt se odvija na području od Povila do Dramlja i cilj nam je osigurati priključenje svih objekata na prostoru Povila, Novog Vinodolskog, Selca, Crikvenice i Dramlja  na sustav otpadnih voda te u konačnici pročistiti i pustiti prihvatljivu vodu u okoliš čime, prije svega, čuvamo prirodu i more, one resurse od kojih i s kojima živimo. Ubrzano radimo na tome da se pripreme gradilišta za turističku sezonu, da se asfaltiraju, da se zatvore otvorene dionice i da omogućimo stanovništvu što lakšu komunikaciju unutar naših naselja“, izjavio je član uprave VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. Veselko Mutavgjić.

Vrijednost projekta “Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce„  iznosi više od 459 milijuna kuna. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi preko 71%, dok će se ostatak financirati nacionalnim sredstvima i lokalnom komponentom.

„Cilj nam je dobiti pročišćene otpadne vode II. stupnja pročišćavanja što uključuje radove na polaganju i rekonstrukciji 93 kilometara vodovodnih cijevi, gradnju kolektora i crpnih stanica, stoga molimo naše sugrađane  za strpljenje.  Slijedi nam prekid radova zbog turističke sezone, a ovaj projekt prilog je tom suživotu s turizmom. Bitno je naglasiti da, iako se projekt odvija, sustav funkcionira“, izjavio je član uprave VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.Igor Uremović.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je procesno postrojenje u kojem se otpadne vode pročišćavaju mehaničko-biološkim postupkom. Kvaliteta pročišćene vode u potpunosti zadovoljava važeće propise Republike Hrvatske i EU direktive (za II. stupanj pročišćavanja koji se primjenjuje u ovom projektu i financira se EU sredstvima). Pročišćavanje otpadnih voda osigurat će zaštitu ekosustava priobalnog mora i njegovu čistoću.

„Područje koje pokrivamo ovim projektom obuhvaća otprilike 20 kilometara jadranske obale. Dinamika predviđa završetak radova do najkasnije 15. lipnja tako da su započete predradnje pripreme asfaltiranja. Izvođač predviđa da će do kraja svibnja biti asfaltirana većina prometnica, kućnih prilaza i pješačkih staza. Dosad je izvedeno preko 17 kilometara kanalizacije i gotovo 2 kilometra vodovoda okvirne vrijednosti 63 milijuna kuna“, izjavio jeDorian Jurić, stručnjak iz Jedinice za upravljanje projektom.

Uspostavu funkcionalnog sustava odvodnje i propisanog priuštivo učinkovitog pročišćavanja otpadnih voda smanjenjem gubitaka na vodoopskrbnom sustavu te povećanje broja stanovnika priključenih na sustave odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te vodoopskrbe.

 „Ovaj veliki projekt koji provodimo ima značajan utjecaj na daljnji gospodarski razvoj Novog Vinodolskog, posebno naše najvažnije grane, turizma. Mi ćemo ovim projektom dobiti optimalan  sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji zadovoljava najviše standarde Europske unije“, rekao je Velimir Piškulić, gradonačelnik grada Novi Vinodolski